Điều Khoản Sử Dụng Xổ Số Bình Dương| XOSOBINHDUONG

70 / 100
Điều khoản sử dụng Xổ Số Bình Dương
Điều khoản sử dụng Xổ Số Bình Dương

Điều khoản sử dụng Xổ Số Bình Dương uy tín. Nội dung chi tiết về điều khoản tại Xổ Số Bình Dương online. Hãy cùng chúng tôi khám phá các thông tin chi tiết tại đây.

Chúng tôi là ai?

Xổ số Bình Dương, LLC là nhà xuất bản tin tức thời sự và mới nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ trên tạp chí TIME, Time.com và các nền tảng đa phương tiện khác, đồng thời là chủ sở hữu của xosobinhduong.me, nhà cung cấp các thông tin về các thông tin dự đoán, quay thử, logan và các kết quả xổ số trực tiếp hằng ngày, hằng tuần tại Bình Dương.

Các thông tin về các điều khoản tại Xổ Số Bình Dương ?

Thỏa thuận với các Điều khoản. Mỗi khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Đủ điều kiện. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đã đủ tuổi trưởng thành tại khu vực pháp lý nơi bạn cư trú để sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc và bạn chứng thực rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành và có năng lực pháp lý để bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Những điều khoản này.

Biểu mẫu/Thông tin liên lạc điện tử. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý cung cấp thỏa thuận này cho bạn ở dạng điện tử và nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng điện tử. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng thư bưu điện, e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đều đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý đối với những thông tin liên lạc đó bằng văn bản, bao gồm thông báo gia hạn và thông báo về đăng ký hoặc tài khoản của bạn.

Tài khoản và các thông tin liên hệ tại Xổ Số Bình Dương ?

Truy cập vào các Trang web và Dịch vụ. Bạn không cần phải mua hàng để truy cập và duyệt qua một số phần của Trang web hoặc Dịch vụ, nhưng bạn không thể truy cập được tất cả các tính năng của Trang web hoặc Dịch vụ trừ khi bạn mua hàng và tạo tài khoản. Nếu bạn đang duyệt Trang web hoặc Dịch vụ và chưa tạo tài khoản hoặc mua hàng thì việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của bạn sẽ vẫn phải tuân theo các Điều khoản này.

Tài khoản. Bạn có thể mua đăng ký và tạo tài khoản bằng cách gửi thông tin được yêu cầu (“Tài khoản thời gian”). Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ trong quá trình đăng ký và luôn cập nhật Tài khoản thời gian của bạn. Bất kỳ sự giả mạo nào đối với bất kỳ thông tin nào, theo lựa chọn của TIME, có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

Các thông tin về các dịch vụ tại Xổ Số Bình Dương

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản thời gian của mình và đảm bảo rằng máy tính và thiết bị di động của bạn không có tất cả các loại nội dung độc hại, bao gồm cả nội dung có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu nào bạn nhập qua Dịch vụ. Địa chỉ email ID đăng nhập của bạn (hoặc mã định danh duy nhất khác cần thiết để tạo tài khoản) và mật khẩu, cùng với bất kỳ số điện thoại di động hoặc thông tin liên hệ nào khác mà bạn cung cấp, tạo thành “Thông tin tài khoản” của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của mật khẩu cũng như Thông tin tài khoản khác và bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra trên hoặc thông qua Tài khoản thời gian của mình. Ngoài ra, bạn đồng ý thông báo cho TIME ngay lập tức về mọi truy cập trái phép vào Tài khoản thời gian của bạn hoặc sử dụng trái phép Thông tin tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ.

Người chơi cần liên hệ đơn vị Xổ Số Bình Dương khi nào ?

Liên hệ với bạn. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ liên quan đến một hoạt động cụ thể hoặc khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại, bạn đồng ý rằng hành động này cấu thành giao dịch mua hoặc yêu cầu thiết lập mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi. Bạn hoàn toàn đồng ý cho chúng tôi liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được lấy trực tiếp từ bạn hoặc được cung cấp cho chúng tôi với sự đồng ý của bạn. Bạn chứng thực rằng bạn có thẩm quyền pháp lý đối với bất kỳ thông tin liên hệ nào được cung cấp cho chúng tôi và có thể cung cấp cho chúng tôi và/hoặc bên thứ ba quyền liên hệ với bạn.

Điều này có nghĩa là bạn có thể được liên hệ trực tiếp hoặc qua tin nhắn được ghi âm, qua e-mail, số điện thoại và/hoặc số điện thoại di động (bao gồm cả việc sử dụng thiết bị quay số tự động), tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn IM hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác không dây hoặc thiết bị viễn thông khác của bạn có thể có khả năng nhận), theo các luật hoặc quy định hiện hành (“Luật Hiện hành”).

Kết luận

Trên đầy là các thông tin về các điều khoản sử dụng tại Xổ Số Bình Dương. Trang Xổ Số Bình Dương của chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về các điều khoản chi tiết.

Để hiểu rõ hơn về Xosobinhduong.me  chúng tôi, mời  bạn tham khảo nội dung bài viết sau đây của chúng tôi:

Các lưu ý, FAQ thường gặp:  https://xosobinhduong.me/faq/